Jeśli jesteś zainteresowana/y tańcem hula w Kielcach, skontaktuj się ze mną :). Istnieje możliwość stworzenia regularnej grupy lub warsztatów.